Program kursów biznesowych

PROGRAM ORCHESTRATED LEARNING

 

Biznesowe kursy organizowane przez Pilgrims są skierowanie przede wszystkim do osób, które:

– chcą nabrać pewności siebie i sprawności w komunikacji w języku angielskim, szczególnie w sytuacjach zawodowych, takich jak spotkania, negocjacje, prezentacje czy rozmowy prowadzone przez telefon,

– chcą poprawić skuteczność swojej komunikacji w międzynarodowym środowisku,

– zarządzają lub będą w przyszłości zarządzać międzynarodowymi zespołami.

 

Kursy biznesowe organizowane przez Pilgrims są również skierowane do organizacji, które:

– posiadają programy i ścieżki awansu zawodowego skierowane do kadry zarządzającej i chcą przyspieszyć proces kształtowania umiejętności zarządzania i przewodzenia,

– posiadają liderów i menadżerów, którzy chcą na nowo odnaleźć się w swojej zawodowej roli liderów organizacji i departamentów,

– chcą wzmocnić umiejętności komunikacyjne i językowe swoich pracowników,

– potrzebują osób, które umiejętnie i sprawnie wpływają i kierują zespołami.

 

Co wyróżnia kursy w Pilgrims?

 

Kursy biznesowe organizowane w formule ‘orchestrated learning’ wyróżniają się przede wszystkim bardzo dużą elastycznością i możliwością dopasowania kursu do konkretnych wymagań słuchacza.

 

Założenie to jest podstawą, na której opiera się całą metodologia kursów biznesowych w Pilgrims. Dodatkowo kursy biznesowe Pilgrims mają na celu nauczanie języka angielskiego jako narzędzia, niezbędnego do pracy, a nie jako przedmiotu w rozumieniu szkolnym czy akademickim.

 

Ponadto kursy biznesowe wyróżniają się „podążaniem” za słuchaczem. W praktyce oznacza to, że zajęcia na kursach biznesowych mają charakter spontaniczny, a ich bieżąca tematyka może ulegać zmianie, zgodnie z aktualnymi potrzebami komunikacyjnymi uczestników.

 

Zajęcia prowadzone są dla grupy (max. 8 osób) przez kilku trenerów i mogą przybierać różną formę – zarówno pracy w większej (max. 8 osobowej) grupie, jak i mniejszych podgrupach (np. 3-4 osobowych), a nawet może to być indywidualna praca z jednym z trenerów.

Poniżej zamieszczamy tabelkę ilustrującą przykładowy tydzień zajęć podczas kursu biznesowego w Pilgrims.

 

UWAGA!! Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowego pakietu zajęć indywidualnych. Należy jednak pamiętać, że ten suplement skierowany jest głównie do osób, których znajomość języka angielskiego kształtuje się w okolicach poziomu początkującego lub podstawowego.